Yazar Detayları

Kamacı, H. Okan

  • Cilt 2, Sayı 1 (2006) - Araştırma Makaleleri
    Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Larvalarının Kültür Koşullarında Erken Dönem Gelişimleri*
    Özet  PDF