Yazar Detayları

AYDIN, Hamdi

  • Cilt 2, Sayı 1 (2006) - Araştırma Makaleleri
    Farklı İnkübatörlerin Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Yumurtalarının Çıkış Oranı Üzerine Etkileri
    Özet  PDF