Yazar Detayları

POLAT, Hamza

  • Cilt 6, Sayı 1 (2010) - Araştırma Makaleleri
    Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonunda Yaşama ve Büyüme Özellikleri
    Özet  PDF