Yazar Detayları

BOSTAN, Hasan

  • Cilt 4, Sayı 1 (2008) - Araştırma Makaleleri
    Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,W.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma
    Özet  PDF