Yazar Detayları

GÜLBOY, Hatice

  • Cilt 2, Sayı 12 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Ağlasun Deresi’nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi
    Özet  PDF