Yazar Detayları

ÖZÜTOK, Meltem

  • Cilt 1, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Babadıllimanı Koyu (Silifke-Mersin) Sivrikuyruk Dilbalığının (Cynoglossus sinusarabici Chabanaud, 1931) Bazı Biyolojik Özellikleri
    Özet  PDF