Yazar Detayları

AK, ORHAN

  • Cilt 6, Sayı 1 (2010) - Araştırma Makaleleri
    Karadeniz Pisi Balığının (Platichthys flesus luscus L. 1758) Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonunda Yaşama ve Büyüme Özellikleri
    Özet  PDF
  • Cilt 6, Sayı 1 (2010) - Araştırma Makaleleri
    Yanbolu Deresine Bırakılan Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Geri Dönüşümü, Büyümesi ve Beslenmesi
    Özet  PDF