Yazar Detayları

AYDIN, Rahmi

  • Cilt 5, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makaleleri
    Fırat Nehri Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nın Yaş Gruplarına Göre Bazı Organları ile Et Verimi Arasındaki İlişki
    Özet  PDF