Yazar Detayları

AKHAN, Süleyman

  • Cilt 1, Sayı 1 (2005) - Araştırma Makaleleri
    Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Oksitetrasiklin HCl’nin Nötrofillerin Fagositik Aktivitesine ve Baz Kan Parametrelerine Etkisi
    Özet  PDF