Yazar Detayları

GÜÇLÜ, Salim Serkan

  • Cilt 2, Sayı 12 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Çapalı Gölündeki (Afyon–Isparta) turna balığı (Esox lucius L., 1758) populasyonunun büyüme ve beslenme özellikleri
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 12 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme
    Özet  PDF