Yazar Detayları

SAVAŞ, Sevgi

  • Cilt 2, Sayı 12 (2004) - Araştırma Makaleleri
    Farklı besin ve tuzluluk koşullarının L tipi rotifer (Brachionus plicatilis O. F. Müller, 1856) kültürüne etkisi
    Özet  PDF