Yazar Detayları

BECER ÖZVAROL, Zehra Arzu

  • Cilt 2, Sayı 1 (2006) - Araştırma Makaleleri
    Karacaören - I Baraj Gölü'ndeki Sudak, Sander lucioperca (L., 1758) Populasyonunun Besin ve Beslenme Özellikleri*
    Özet  PDF