Yazar Detayları

Demirbağ, Emel

  • Cilt 14, Sayı 3 (2007) - Araştırma Makaleleri
    Erişkin albino fare (mus musculus)’de bazı peptitlerin trake, bronkus ve bronkulus mukozasındaki immunohistokimyasal lokalizasyonları
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 2 (2012) - Makaleler
    Ratların (Rattus rattus) İnce Bağırsaklarında Mast Hücre Dağılımı ve Heterojenitesi
    Özet  PDF