Yazar Detayları

Başkent, Emin Zeki

  • Cilt 14, Sayı 1 (2013) - Orijinal Araştırma Makalesi
    Quickbird ve Landsat 7 ETM+ uydu görüntüleri kullanılarak Ayancık-Göldağ kayın (Fagus orientalis Lipsky) meşcerelerinde hacim tahmini
    Özet  PDF