Yazar Detayları

Fakir, Hüseyin

  • Cilt 13, Sayı 2 (2012) - Orijinal Araştırma Makalesi
    Türkiye’nin Batı Akdeniz Yöresinde doğal olarak yetişen dağ çayı (Sideritis libanotica Labill. subsp. linearis (Bentham) Bornm) ve bayır kekiği (Origanum sipyleum L.) türlerinin uçucu yağ oranları ve bileşenlerinin belirlenmesi
    Özet  PDF