Yazar Detayları

Padem, Hüseyin

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - ARAŞTIRMALAR
    Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Yaprakların Makro Element İçeriği Üzerine Etkisi
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 1 (2015) - ARAŞTIRMALAR
    Havuç Yetiştiriciliğinde Bitki Aktivatörü ve Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Verim ve Bazı Fizikokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
    Özet  PDF