Yazar Detayları

Genç, Musa

  • Cilt 13, Sayı 1 (2012) - Orijinal Araştırma Makalesi
    Anadolu karaçamı [Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri
    Özet  PDF
  • Cilt 14, Sayı 1 (2013) - Orijinal Araştırma Makalesi
    Menengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler) meyvelerinin bazı fiziksel ve fizikokimyasal özellikleri üzerine ekolojik faktörlerin etkisi
    Özet  PDF