Konu başlığı indeksini tarayın


 
Dergi Sayı Başlık
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 4 (2003) Adrenal kitlelerin ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan iğne biyopsilerinin yeri Özet   PDF
Orhan Oyar, Elif Adanır, Ufuk K. Gülsoy, Özden Çandır
 
SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 7, Sayı 2 (2012) Adıyaman İlinde Yetiştirilen ‘Hicaznar’ Nar Çeşidinin Depolama Sürecindeki Kalite Değişiminin Belirlenmesi Özet   PDF
Fatih ŞEN
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 2 (2001) Afyon Orman İşletme Müdürlüğü Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Meşcerelerindeki Doğal Gençleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Şükrü Teoman GÜNER
 
SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 1 (2006) Afyon İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Kesif Yem Oranının Özet   PDF
Hayati KÖKNAROĞLU, Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN
 
SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2 (2015) Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Patates Ekim Alanlarında Toprakların Verimliliği ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Erdem ÇETİN, Figen ERASLAN
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Cilt 15, Sayı 2 (2014) Afyonkarahisar–Ömer–Gecek–Gazlıgöl jeotermal suları ile emprenyeli karaçam (P. nigra Arnold.) ve kızılçam (P. brutia Ten.) diri odunlarında bazı özelliklerin incelenmesi Özet   PDF
Ahmet Ali Var, Ahmet Genç, İbrahim Kardaş
 
SDÜ Fen Dergisi Cilt 9, Sayı 2 (2014) Ag-Katkılı BiPbSrCaCuO Seramiklerinin SEM ve XRD Analizleri Özet   PDF
Ali UZUNOĞLU, Gönül BİLGEÇ AKYÜZ, Gönül BİLGEÇ AKYÜZ
 
SDÜ Fen Dergisi Cilt 6, Sayı 2 (2011) Age and Growth Features of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) from Almus Dam Lake, Turkey Özet   PDF
Menderes Suiçmez, Savaş Yılmaz, Tuğba Şeherli
 
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 3, Sayı 3 (2011) AGREGA POROZİTESİNİN HAFİF BETONLARIN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Metin Davraz, Ebru Başpınar
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 1 (2003) AHŞAP VE AHŞAP KOMPOZİTLERİNDE SÜNMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet   PDF
Ergün GÜNTEKİN
 
DUYURU: Artık DergiPark'tayız ! Sayı: 2 (2001) Ahşap Malzemede Su Alımının Parafin Vaks / Bezir Yağı Karışımıyla Azaltılması Özet   PDF
Ahmet Ali VAR
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 12, Sayı 3 (2005) Aile ve öğretmenlere verilen oral hijyen eğitiminin mental engelli çocukların ağız sağlığı durumu üzerindeki etkisi Özet   PDF
Zühal Yetkin Ay, Erdal Eroğlu, Suha Türkaslan, F.Yeşim Bozkurt, H.Ramazan Yılmaz
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1 (1998) Aile İçiBulaş Öyküsü Olan Çok İlaç Dirençli Bir Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozu Olgusu Özet   PDF
Ünal Şahin, Ercan Kabakçı, Ö.Ferit Demiröz
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 18, Sayı 4 (2011) Ailesel Akdeniz Ateşi Özet   PDF
Yunus Ugan, Fatih Ermiş
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 11, Sayı 4 (2004) Ailesel akdeniz ateşi hastaliği'nda sakroiliak eklem tutuluşu: iki olgu sunumu Özet   PDF
Ş.Ercan Tunç, Çağatay Arslan, Mehmet Şahin
 
SDÜ Teknik Bilimler Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (2014) AISI 4140 Çeliğine Uygulanan İyon Nitrasyon Yüzey Sertleştirme İşleminin Yorulma Dayanımına Etkisi Özet   PDF
Şevki Yılmaz GÜVEN, Kamil DELİKANLI, Eser ÖNCEL
 
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 4, Sayı 1 (2012) AISI D2 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN DELİNMESİNDE DERİN KRİYOJENİK İŞLEMİN TAKIM ÖMRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Adem Çiçek, Ergün Ekici, İlyas Uygur, Sıtkı Akıncıoğlu, Turgay Kıvak
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 1 (1994) Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının Avantajları Özet   PDF
Ercan Mensiz
 
SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 4, Sayı 3 (2012) AKARSULARDAKİ KATI MADDE MİKTARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ: KIZILIRMAK NEHRİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Özlem Terzi, Tahsin Baykal
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 12, Sayı 3 (2005) Akciğer kanseri tanısı alan olgularımızın Retrospektif değerlendirilmesi Özet   PDF
H.Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Şahin, Nurcan Özaydın, Ahmet Akkaya
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 11, Sayı 4 (2004) Akciğer rezeksiyonu sonrası gelişen ampiyem ve septik şok tablosu (Olgu sunumu) Özet   PDF
Soner Gürsu, Mehmet Sırmalı, Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Tayfun Güven, Göktürk Fındık, Sadi Kaya
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 9, Sayı 1 (2002) Akciğer tüberkülozuna eşlik eden Sweet sendromu olgusu Özet   PDF
Hülya Gürdal, Pınar Yüksel Başak, Rezan Demiralay, Vahide Baysal, Canan Ağalar
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 13, Sayı 3 (2006) Akciğerlerin aksesuar fissürleri Özet   PDF
Cenk Kılıç, Necdet Kocabıyık, Bülent Yalçın, Yalçın Kırıcı, Fatih Yazar, Hasan Ozan
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2 (1996) AKCİĞERE METASTAZ YAPMIŞ BİLATERAL BÖBREK KANSERİ OLGUSU (OLGU SUNUMU) Özet   PDF
Ünal Şahin, Alim Koşar, Ahmet Öztürk, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü
 
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 16, Sayı 3 (2009) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimde Eğitim Yönlendiricisinin Konunun Uzmanı Olmasının Öğrencinin Sınav Başarısı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Erol Gürpınar
 
Toplam 2569 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>