SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Cilt 4, Sayı 8 (2011)

Kırsal Turizm Faaliyetlerinin Çomakdağ-Kızılağaç Köyü El Sanatları Üzerine Etkisi

Sema Etikan, Tayfun Çukur

Özet


Kırsal turizmi tercih eden tüketici yörenin tarımsal üretim, doğal ve tarihsel özelliklerinin yanı sıra yerel kültürünü de tanımak istemektedir. Bir bölgenin yerel kültürünü oluşturan kaynakların başında da yöresel el sanatları gelmektedir. Kadınlarının giyim-kuşamı, evlerinin mimari yapısı, düğünleri, günlük yaşam tarzı ve el sanatı uğraşıları ile kendine özgü gelenek ve göreneklere sahip olan Çomakdağ-Kızılağaç köyü de yöreye gelen ziyaretçilerin beklentilerine cevap verebilecek potansiyele sahiptir. Çomakdağ-Kızılağaç köyünde yakın zamanda başlayan kırsal turizm faaliyetlerinden en önemlisi geleneksel olarak 4 gün süren düğün törenlerinin seyahat acentelerince turlarla köye getirilen turist gruplarına 2 saatlik kısa bir gösteri halinde sunulmasıdır. Bununla birlikte yöresel yemeklerin ikramı ve köye ait bazı etnografik ürünlerin sergilenmesi amacıyla düzenlenen bir mekanın gezdirilmesi de diğer etkinliklerdir. Kadınların uğraşıları sonucu ortaya çıkan el emeği ve göz nuru el sanatı ürünlerinin geleneksel giysiler aracılığı ile sergilenmesi, ayrıca satışının yapılması da köyde gerçekleştirilen kırsal turizm faaliyetleri arasında yer almakta ve önem taşımaktadır. Bu çalışmada köyde yaşayan ve el sanatları ile uğraşan Çomakdağ-Kızılağaç köyü kadınlarının yöresel el sanatları uğraşıları belirlenmiş ve bu el sanatlarının köyde yürütülen kırsal turizm faaliyetleri içerisindeki yeri incelenerek bu faaliyetlerin el sanatları üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Çomakdağ- Kızılağaç, kırsal turizm, el sanatları.


Abstract
Consumers who prefer rural tourism want to know agricultural production, historical features and local cultures of the district. Local handicrafts are very important elements of local culture. Çomakdağ-Kızılağaç village has specific features such as wearing apparel of women, architectural structure of houses, weddings, casual life style. Also it has a potential for visitors expectations.Rural tourism activities in Çomakdağ- Kızılağaç village is not old history. One of the rural tourism activity is traditional wedding ceremonies that continued for 4 days. Travel tours brought tourists to the village and present a short two-hour demonstration. Other activity is shown around the place to serve local foods and exhibite some ethnographic products of the village. Exhibition and sale of handicraft products made by traditional clothes of the village in the other activities in rural tourism. In this study handicraft activities of women who live in Çomakdağ-Kızılağaç village was determined. Also the share of handicraft activities within rural tourism activities were examined. Finally the effects of rural tourism activities on handicraft activities were evaluated.

Keywords: Çomakdağ-Kızılağaç, rural tourism, handicraft.

Tam Metin: PDF