Editöryal Politikalar

Odak ve kapsam

Editör'den...

Hızla değişen günümüz dünyasında bilgi üretmek ve bilimsel çabalara öncülük yapmak için çok sınırlı kaynakları ile 1996 yılında yayın hayatına başlayan, 2000 yılından itibaren ise hakemli ve yılda 2 defa yayımlanan bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Siz değerli okuyucularımızın ve yazarlarımızın artan ilgisi bunun en büyük göstergesidir. Bununla birlikte sorumluluğumuzun arttığının da bilincindeyiz. Değişik bilimsel kurumlardan gelen olumlu eleştiriler cesaretimizi daha da arttırmakta ve daha iyi bir dergiye ulaşmanın çabalarını hızlandırmaktadır. Bu çabaların neticesinde dergimiz 2008 yılından itibaren EBSCO tarafından taranan uluslararası bir dergi haline gelmiş ve yılda 3 sayı olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Sizlerle birlikte büyüyeceğimiz yeni sayılarımızda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem görüşünden geçmiş
 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

KÜNYE

Editör
Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU

Editör Yardımcıları
Doç.Dr. Mesut ALBENİ
Doç.Dr. Murat KARAÖZ
Yrd.Doç.Dr. Uysal KERMAN

Dergi Sekreteri
Arş.Gör. Gökhan ÖZKUL

Teknik Hazırlık
Ramazan DAĞ
Arş.Gör. Onur SUNGUR

Kapak Tasarımı
Şebap BARUT

Baskı
SDÜ Basımevi Isparta