Yazı Gönderme

Siteden yazı gönderme

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı kaydına gereksiniminiz var mı?
Kayıt sayfasına gidin

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazarlar için rehber

SDÜ İİBF Dergisi Yayın Kuralları
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan, kapsamlı inceleme ve araştırmalara ilişkin gönderilecek makalelerde yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.

Yayın İlkeleri
1.Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir.
2.Yazılar “Office Word” programında hazırlanmalıdır. Yazılar A-4 boyutunda biri isimli diğeri isimsiz iki nüsha çıktı halinde ve bir CD’ye kaydedilerek teslim edilmelidir. Makalelerin e-mail yoluyla da tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
3.Yazıların ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce başlığın altında, 60 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) bulunmalıdır.
4.Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidir.
5. Dergimize gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın CD’deki haliyle “basıla” verdiği kabul edilir. Yazım yanlışlarının çok fazla olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması, yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
6.Yayın Komisyonumuzca ilk değerlendirilmesi yapılan yazılar hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecektir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 3 ay içinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir. Yayımlanmayan yazılar yazarına geri gönderilmeyecektir.
Not: Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakeme gönderilmez.

Yazım Kuralları
1.Dergide yayınlanması için hazırlanan makaleler, öngörülen ilke ve standartlara göre, bilgisayarla yazılacaktır. Çizimler, özenli bir biçimde ve siyah kalemle istenen standartlarda sayfa içine yerleştirilmiş olacaktır.
2.Yazarın adı ve soyadı, ünvanı, yazı başlığının sağ altında belirtilecek, aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında görev yeri gösterilecektir.
3.Makaleler, A4 boyutlarında (21x29.5 cm) beyaz kağıda yazılmalıdır.
4.Metin ve çizimler, üst ve alttan 5 cm, soldan 5 cm, sağdan 5 cm kalacak şekilde yazılacaktır.
5.Makaleler kağıdın bir yüzüne, 10 punto ve “Times New Roman” karekteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilecektir.
6.Makaleler yazım planı doğrultusunda, bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak, satır başları aynı hizada olmak üzere yazılacaktır. Makale ana konu ve alt konuları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde numaralandırılacaktır. Ana konuların adları 10 punto (boldlu) bütün harfleri büyük yazılacak, alt konular ise, 10 punto (boldlu) sadece baş harfleri büyük olacaktır. Ve konular en çok 3 düzeye kadar bölümlendirilecektir. Konu başlıklarından önce ve sonra yine en az ara bırakılacaktır.
7.Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin adları, ilgili çizimin üst tarafına, kaynak gösterimi de alt tarafına verilecektir. Çizimler kendi içinde 1’den başlayarak sıralandırılacaktır. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve sayfa yapısına uyumlu olmalıdır.
8.Dipnotlar, 8 punto, tek satır arası, aşağıda belirtilen standartlarda, sayfanın alt kısmında ayrılmış ve yarım bir çizgi ile kesilmiş yerde yer verilecektir. Dipnotlar aşağıdaki biçimde olacaktır.
•Kitap: Yazarın Adı ve SOYADI, Kitabın Adı, Basın Yer, Yayın Organı, Yayın Nosu (Ya. No.), Basımı (B.), Basım Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Nosu (s.). (Aynı esere ikinci atıflarda yazarın soyadı, nosu yeterlidir. Örn. SOYADI, Safya Nosu)
•Makale: Yazarın Adı ve SOYADI, “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Yerin Adı, Cilt Nosu (C.), Sayı Nosu (S.), (Yayım Ay ve Yılı), Sayfa Nosu (s.). (Aynı esere ikinci atıflarda yazarın soyadı, sayfa nosu yeterlidir. Örn. SOYADI, Safya Nosu)
9.Yazım Konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınacaktır.
10.Kaynakça soyadına göre makale sonunda sıralı bir şekilde verilecektir.

 

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Eğer olanak var ise, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://pkp.sfu.ca)
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Konusunda

Dergide yayınlanan yazıların her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir sekilde çogaltılamaz. Yazarlara
nakit olarak telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak yazının yayınlandıgı dergi gönderilir. Dergide yayınlanan yazılardaki görüsler derginin görüsleri degildir. Tüm sorumluluk yazarına aittir.
Not: Dergiye gönderilen yazıların telif hakkı, gönderim tarihinden itibaren dergiye geçer.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.