SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK İMALAT SANAYİİNİN REKABET GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

Levent KÖSEKAHYAOĞLU, Gökhan ÖZDAMAR

Özet


Uluslararası rekabetin hızla artması, firma-sektör ve ülke bazında rekabet gücü ölçümüne ilişkin tartışmaları gündemde tutmaktadır. Rekabet gücünün belirlenmesine ve ölçümüne ilişkin sayısız yaklaşım ortaya konulmaktadırlar. Fakat bu tarz çalışmaların sayı ve sektör bazlı uygulamalar bakımından yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk imalat sanayinin Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü ülke ve endüstri temelinde Balassa ve Donges tarafından geliştirilen yöntemlerle ve ayrıca regresyon analizi ile değerlendirmek ve zaman içerisinde ortaya çıkan değişimi incelemektir. Çalışmadan elde edilen bulgular Türkiye’nin AB pazarında tekstil ve giyim eşyasının yer aldığı SITC 6 ve SITC 8 gruplarında AB ülkeleri karşısında bir rekabet avantajı varken, diğer ürün dezavantajlı konumda olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi ise, ücret ve iç pazar büyüklüğünün hem emek hem de teknoloji yoğun sektörlerde Türkiye’nin rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biri olduğuna işaret etmektedir.
Uluslararası Rekabet Gücü, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük, Karşılaştırmalı İhracat Performansı

Tam Metin: PDF