SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

TÜRKİYE’DE HİZMETLER SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Bekir GÖVDERE

Özet


Doğrudan yabancı yatırımlar küresel üretimin coğrafyasına paralel bir şekilde gelişim göstermektedir. Globalleşen dünyada doğrudan yabancı yatırımların yöneldiği yeni alan hizmet sektörüdür. Bu çalışma, hizmet sektörünün öneminin artmasının nedenlerini, hizmet sektöründeki global trendleri ve Türkiye’deki yabancı yatırımların hizmet sektöründeki dağılımını incelemektedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’de toplam yabancı yatırımlar içinde hizmet sektörünün payının arttığı, en fazla yabancı yatırım çeken sektörlerin mali aracı kuruluşların faaliyetleri, ulaştırma, depolama ve haberleşme ile gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri olduğunu göstermektedir.
Doğrudan yabancı yatırımlar, hizmet sektörü, globalleşme.

Tam Metin: PDF