SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

TURİZM TALEBİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ VE ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: ANTALYA İLİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Murat ÇUHADAR, İbrahim GÜNGÖR, Ali GÖKSU

Özet


Bu çalışmada; zaman serisi yöntemlerinden Üstel Düzleştirme ve Box-Jenkins yöntemleri ile farklı mimarilere sahip yapay sinir ağı modellerinin tahmin doğruluklarını karşılaştırarak en yüksek doğruluğu sağlayan modelin belirlenmesi ve belirlenen model yardımıyla Antalya iline yönelik aylık dış turizm talebi tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada Ocak 1992- Aralık 2005 döneminde Antalya iline gelen aylık yabancı turist sayısı verilerinden yararlanılmıştır. Yapılan çok sayıda deneme sonucunda orijinal seri değerleri kullanılarak oluşturulan 12 gecikmeli yapay sinir ağı modelinin en yüksek doğruluğu sağladığı görülmüş ve elde edilen model yardımıyla 2009 yılı için Antalya iline yönelik aylık dış turizm talebi tahminleri yapılmıştır.
Turizm Talebi, Yapay Sinir Ağları, Zaman Serisi Tahmin Yöntemleri

Tam Metin: PDF