SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

SEKTÖR FARKLILIKLARININ FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA BİR UYGULAMA

İbrahim H. EKŞİ, Yavuz AKÇİ

Özet


Firmaların, finansal durumlarının faaliyet gösterilen sektörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının analizi amacıyla yapılan çalışmamızda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) imalat sanayi alt sektörlerinde faaliyet gösteren 158 adet firma incelenmiştir. Toplam 26 adet likitide, mali yapı, faaliyet, karlılık ve borsa performans oranları hesaplanmıştır. Her bir alt sektör için oran ortalamaları hesaplanmıştır. Bunlar arasında anlamlı farklılığın olup olmadığı Anova ve Tukey testi ile araştırılmıştır.
Finansal oranlar, İmalat Sektörü, İMKB, Anova,

Tam Metin: PDF