SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ

Mehmet GENÇTÜRK

Özet


Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki kriz yaşanan dönem ile krizlerin yaşanmadığı dönemlere göre incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak İMKB-100 endeksi, bağımsız değişkenler olarak da; Hazine Bonosu faiz oranı, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), para arzı (M2), sanayi üretim endeksi (SÜE), dolar, Altın Fiyatları kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki “Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemi” ile incelenerek sonuçlar açıklanmaya çalışılmıştır.
Finansal krizler, Makroekonomik Faktörler, Hisse Senedi Fiyatları, Çoklu doğrusal regresyon

Tam Metin: PDF