SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

ULUSLARARASI YABANCI SERMAYE AKIMLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mevlüt KARABIÇAK

Özet


Bu çalışmanın amacı küresel rekabet gücü oluşturmada yabancı sermaye akımlarının rolünü belirlemektir. Son yıllarda tüm dünyada ortalama olarak hızlı bir büyümenin yaşandığı ve bu hızlı büyümede başı Çin ve diğer bazı gelişmekte olan ülkelerin çektikleri görülmektedir. Yine son yıllardaki uluslararası sermaye akımları incelendiğinde de önemli artışların olduğu gözden kaçmamaktadır. Kuşkusuz ekonomik büyümeye ilişkin pek çok değişkenden söz edilebilir. Ancak bu hızlı büyümede yabancı sermaye akımlarının da önemli bir rolünün olduğu düşünülmektedir. İşte bu çalışmada, uluslararası sermayenin oynadığı rolün büyüklüğü ve küresel rekabet gücü üzerindeki etkileri ele alınarak incelenmeye çalışılmaktadır.
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, Küresel Rekabet Gücü, Ekonomik Büyüme

Tam Metin: PDF