SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

1990’LARDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KİTLE TURİZMİNİN GELİŞİMİ VE ALTERNATİF YÖNELİMLER

Onur GÜLBAHAR

Özet


Dünya turizm endüstrisi, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme 1980’lere kadar kitle turizmi şeklinde gerçekleşmiş, deniz-güneş-kum ağırlıklı turizm öne çıkmıştır. Kitle turizminin yol açtığı sorunlar ve tüketicilerin farklı ürünler talep etmesi sonucu alternatif turizm türlerine yönelinmiş ve özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızla gelişmiştir. Türkiye’de turizm endüstrisi, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren birtakım düzenlemeler ve çalışmalar sonucunda dünyada önemli bir konuma gelmiştir. Turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması yönündeki çalışmalar ise, 1990’lı yılların ikinci yarısında artmaya başlamıştır. Bazı alternatif turizm türleri gelişme göstermiş olsa da, mevcut potansiyel yeterince değerlendirilememekte, mevsimlik yoğunlaşma gibi sorunlar devam etmektedir.
Turizm, Türkiye, Kitle Turizmi, Alternatif Turizm, Turizmin Çeşitlendirilmesi

Tam Metin: PDF