SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

TARİHSEL RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) FİNANSAL RİSKLERİ AÇIKLAMADA YETERLİ MİDİR ?

Cantürk KAYAHAN, Yusuf TOPAL

Özet


Dünyada yaşanan finansal krizlere bağlı olarak, birçok finansal kuruluş ya da reel sektörde faaliyet gösteren firmalar, bir takım finansal kayıplarla karşılaşmışlardır ve bu kayıplar nedeniyle bu kuruluşlar için risk yönetimi hayati önem kazanmıştır. Bugün birçok firma, finansal gelişmeler karşısında ne kadar risk pozisyonu taşıdığını bilmek istemektedir. Belki de bu soruya en iyi cevap “Riske Maruz Değer (RMD)” yöntemiyle verilebilir. 1990’lı yıllardan sonra kullanılmaya başlayan ve risk yönetiminde bir devrim başlatan bu yöntem, bugün en önemli finansal risk ölçüm araçlarının başında gelmektedir. RMD, normal piyasa koşullarında, belli bir güven aralığında ve belli bir zaman içerisinde bir firmanın ya da finansal bir kuruluşun, en kötü kayıp tutarını ölçmektedir. Ancak, bu yöntemi mükemmel bir risk ölçüm aracı olarak görmek yanlıştır. Çünkü, her portföy için mükemmel ve tutarlı bir risk ölçümü hesaplanamayabilir. Dolayısıyla, farklı portföyler için farklı RMD yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Çalışmada Tarihsel RMD yöntemiyle TCMB 2007 yılı kur gelişim sonuçları üzerine, reel sektörde faaliyet gösteren bir firmanın kur portföyünün 1 günde karşılaşabileceği maksimum kayıp tutarları 0,99 ve 0,95 olasılıklarla hesaplanmış ve ulaşılan risk değerlerinin tutarlılığı yapılan geriye dönük test (backtesting) analiziyle yapılan RMD hesaplamalarının güvenirliği test edilmiştir. Bununla birlikte risk sonuçlarının firma stratejileri üzerine etkileri de ortaya konulmuştur.
RMD, tarihsel, kur, risk

Tam Metin: PDF