SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

GÜMRÜK BİRLİĞİ, TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE TİCARETİNDE ÜLKE YOĞUNLAŞMASINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Dilek SEYMEN

Özet


Bu çalışmada Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) pazarına entegrasyon düzeyi ölçülerek, Gümrük Birliği’nin (GB) Türkiye’nin AB ülkeleri ile ticaret yoğunlaşmasını değiştirip değiştirmediği analiz edilmektedir. Bu amaçla, bir ülkenin ticaretinde dış dünya ile entegrasyon düzeyinin ve ülke yoğunlaşmasının analizinde kullanılan Entropi Endeksi, Bilateral Ticaret Yoğunlaşma Endeksi ve Herfindahl-Hirshman Yoğunlaşma Endeksi gibi farklı endekslerden yararlanılmıştır. Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ticaret yoğunlaşma oranları 1969-2008 uzun dönemi dikkate alınarak analiz edilmiş, böylece hem GB’nin ortaya çıkarabileceği statik etkiler, hem de iki taraf arasındaki ticaret değişmeleri üzerinde etkili olabilecek diğer faktörler gözlenmek istenmiştir.
Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki bilateral ticaret ilişkisinde, AB ülkelerinin, Birliğe üyelik süreçlerinin Türkiye-AB ticaretinin ülke kompozisyonunu daha çok etkilediği ve GB’nin etkilerinin sınırlı kaldığı gözlenmiştir.
Gümrük Birliği, AB, ticarette ülke yoğunlaşması

Tam Metin: PDF