SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

ÇOK DÜZLEMLİ AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇEVRE POLİTİKASI ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: SEKTÖREL KOORDİNASYON VE BÖLGESELLİK

Fikret MAZI

Özet


AB’de çevre politikaları 1970’lerden bu yana ekonomik temeller üzerine kurulmuştur. Ortak Geleceğimiz isimli raporla birlikte sürdürülebilirliğe odaklanan AB çevre politikaları 1990’lardan bu yana AB genişleme politikalarının da etkisiyle çok düzlemli ve çok aktörlü bir karaktere bürünmüştür. AB’nin 2006’da başlatmış olduğu ÇPE (çevre politikası entegrasyonu)ve Çok Düzlemli Yönetişim projesi çevresel politikaların hem kendi içinde hem de sosyal, ekonomik alanlar gibi diğer sektörel alanlarla birleşmesini ve bu yolla da sürdürülebilir kalkınmayı başarmayı hedeflemektedir. Oysa AB’nin idari ve politik yapısı bu entegrasyona karşıt bir zemin oluşturmaktadır; çünkü AB’nin çok aktörlü, düzlemli ve merkezli yapısı içsel entegrasyona izin verse bile sektörler arası koordinasyonu imkânsız kılmaktadır. Buna ek olarak AB’nin yerelleşme ve bölgeselleşme çabaları ulusal hükümetlerle iletişimini koparmakta ve dolayısıyla da politik hiyerarşide kopukluk oluşmaktadır.
Çevre politikası entegrasyonu, çok düzlemli yönetişim, sürdürülebilirlik, sektörel koordinasyon

Tam Metin: PDF