SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

GİRİŞİMCİLİK DEĞERLERİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Müjdelen YENER, Sinem Ergun AYKOL

Özet


Örgütsel vatandaşlık, bir şirketin verimliliğini ve etkinliğini artıran çalışanların ekstra rol çabaları olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bu çalışmada kişilerin sahip olduğu girişimcilik değerleri ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla özel sektörde çalışan beyaz yakalılar üzerinde bir anket uygulaması yapılmış ve anket bulguları SPSS paket program ile değerlendirilmiştir.
Girişimcilik değerleri, örgütsel vatandaşlık davranışı.

Tam Metin: PDF