SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

AVRUPA BİRLİĞİ: YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER

Uysal KERMAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nin gelişim çizgisi içinde yerel ve bölgesel yönetimlerin yerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Avrupa Birliği’nin kuruluşundan günümüze geçirdiği evrim genel hatlarıyla ele alınarak, yerel ve bölgesel yönetimler konusunda gelinen nokta tespit edilmeye ç.alışılmıştır. Bu çerçevede Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki yerel ve bölgesel yönetimler, ilgili literatür ve antlaşma metinleri üzerinden incelenmiştir. Ortaya çıkan bulgular, Avrupa Birliği’nde yerel ve bölgesel yönetimlere giderek daha fazla önem verildiği ve bu doğrultuda yeni düzenlemelerin yapıldığı yönündedir.
Avrupa Birliği, yerel ve bölgesel yönetimler, subsidiarity, yönetim

Tam Metin: PDF