SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

PERFORMANS DEĞERLEMEDE EVA VE MVA ÖLÇÜTLERİ: BU ÖLÇÜTLER AÇISINDAN İMKB VE NYSE’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ali BAYRAKDAROĞLU, Ulaş ÜNLÜ

Özet


Bu çalışmada, İMKB ile NYSE borsalarının EVA ve MVA performans ölçütleri açısından karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre İMKB gösterge ölçütler açısından olumlu bir performans gösterememiştir. Ayrıca, hissedar değeri açısından İMKB’nin başarılı olamadığı ve değer yaratmak yerine mevcut sermayeyi tükettiği tespit edilmiştir. Buna karşın, NYSE’de stratejik bir yönetim anlayışıyla, olumlu bir performans sergileyerek, çıkar grupları için katma değer yaratıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Hissedar Değeri, Ekonomik Katma Değer, Piyasa Katma Değeri

Tam Metin: PDF