SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK – İÇECEK MALİYET ANALİZİ

Saliha Başak ERDİNÇ

Özet


Konaklama işletmelerinin en önemli gelir kaynakları yiyecek – içecek satışlarından elde edilmektedir. Her şey dahil sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte yiyecek – içecek maliyetlerinin gelişiminin ölçülmesi; takip edilmesi; önceden belirlenen standartlara uygun olup olmadığının tespiti ve bu maliyet bilgilerinin yorumlanabilmesi için maliyet kontrol yöntemlerine gereksinim artmıştır. Çalışmada konuyla ilgili olarak yapılan literatür çalışmasına ve konunun bir bütün halinde ele alındığı beş yıldızlı bir otel işletmesi örneğine yer verilmektedir.
Konaklama İşletmeleri, Yiyecek – İçecek, Maliyet Analizi

Tam Metin: PDF