SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

ÖDEMELERDE GECİKMEYE İZİN VERİLMESİ DURUMU ALTINDA EKONOMİK SİPARİŞ VE ÜRETİM MİKTARI MODELLERİ LİTERATÜR TARAMASI

Harun SULAK, Abdullah EROĞLU

Özet


Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı modellerinde ele alınan gerçek hayatı tam yansıtmayan temel varsayımlardan birisi ödemelerin malın tesliminde peşin olarak yapıldığıdır. Bu varsayımın gevşetilmesiyle pek çok yeni model geliştirilmiştir. Bu çalışmada ekonomik sipariş ve üretim miktarı modellerinde ödemelerde gecikmeye izin verilmesi durumu altında geliştirilen yeni modeller literatürden incelenmektedir.
Ekonomik sipariş ve üretim miktarı modeli, ödemelerde gecikmeye izin verilmesi, literatür taraması

Tam Metin: PDF