SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1 (2009)

İZMİR’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA

Aslı SUNER, Ali Rıza FİRUZAN, Yusuf Yüksel AYVAZ

Özet


Türkiye’ de genç nüfus oranı oldukça fazla olduğundan gençlerin görüşlerinin belirlenmesi, Türkiye’ deki birçok farklı problemin çözülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; İzmir’ de lisans eğitimi gören öğrencilerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye’nin temel problemleri ve üniversite öğrencilerinin alışkanlıkları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesiydi.
Bu çalışmada, İzmir’ de bulunan beş farklı üniversiteden 1036 lisans öğrencisi seçildi ve hazırlanan anket formları 2004-2005 bahar dönemi ve 2006-2007 güz dönemi boyunca bu çalışma grubu üzerinde uygulandı. İki farklı dönemde elde edilen sonuçlar arasındaki farkların belirlenmesi amacı ile Tabakalı Küme Örneklemesi Yöntemi ve Neyman Dağıtımı Yaklaşımı kullanıldı. Veri çözümlemesi sonrası dönemler arasında çeşitli istatistiksel sonuçlar gözlemlendi.
Tabakalı Küme Örneklemesi, Neyman Dağıtımı, İzmir, Üniversite Öğrencileri

Tam Metin: PDF