SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİK PROSES VE ÜNİVERSİTE TERCİH SIRALAMASINDA UYGULANMASI

Ali GÖKSU, İbrahim GÜNGÖR

Özet


Bu çalışmada, bulanık analitik hiyerarşik proses araştırılarak üniversite tercih sıralamasında uygulanması yapılmıştır. Ayrıca, uygulamada üç farklı metot (Chang, Liou-Wang, Kareli Ortalama) kullanılarak bunların karşılaştırmaları yapılmıştır.
Chang’ın metodunda tutarlılık oranının hesaplanabilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çalışmada Chang’ın metodunun yanında Liou ve Wang’ın yöntemi de kullanılmış ve tutarlılık oranı hesaplanarak tutarlılık test edilebilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Kareli Ortalama Yöntemi ismiyle yeni bir yöntem önerisi yapılmış ve bu yöntemle yapılan uygulama sonucunda bulunan tutarlılık oranının, Liou ve Wang’ın yöntemine göre bulunan değere çok yakın olduğu görülmüştür.
AHP, Bulanık Mantık, Bulanık AHP, Tutarlılık Oranı, Üniversite Tercihi

Tam Metin: PDF