SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ: MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Cemile ÇELİK, Önder SÜNBÜL

Özet


Bu çalışmada, liderlik tarzları ve buna ilişkin algılamaların cinsiyet rollerine göre farklılaşma durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Günümüzde cinsiyet faktörünün yönetim üzerindeki etkisinin giderek artması, liderlik araştırmalarının ve organizasyonların dikkatini bu yöne çekmiştir. Çalışmada Bowers and Seashore tarafından geliştirilen dört boyutlu liderlik ölçeği toplam 1419 öğrenci (901 erkek, 518 kız) üzerinde uygulanmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Elde edilen yeni liderlik boyutunda cinsiyet faktörüne göre farklılıklar bulunmuş olup, kız öğrencilerin liderlik algılamalarının erkek öğrencilere göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Liderlik; Liderlik Tarzları; Cinsiyet.

Tam Metin: PDF