SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

İÇ DENETİM HİZMETLERİNİN DIŞARIDAN SATIN ALINMASI KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BAZI NİTELİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ

Engin DİNÇ, Bilal GEREKAN

Özet


İşletmeler, kaliteyi artırmak ve aynı zamanda maliyet minimizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla dış kaynak kullanımını (outsourcing) alternatif bir yöntem olarak kullanmaktadırlar. Literatürde, iç denetim ihtiyacının dış kaynak kullanımı yoluyla giderilmesi kararını etkileyen çeşitli faktörler olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, iç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı kararını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, üç önemli bulguya varılmıştır. Birinci bulgu, Türkiye genelinde iç denetimde dış kaynak kullanımının olmadığıdır. İkinci bulgu,, ortak ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun gelecekte iç denetimde dış kaynak kullanımını tercih etmeye eğilimli olduklarıdır. Üçüncü bulgu ise, iç denetimde dış kaynak kullanım kararını etkileyen “Kalifiye Eleman Yetersizliği”, “Zayıf İç Kontrol Sistemi”, “Yüksek Maliyet” ve “Zaman Alıcı Olması” olmak üzere 4 faktörün olduğudur.
Denetim, İç denetim, Dış kaynak kullanımı

Tam Metin: PDF