SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

TÜRKİYE’DE PARA İKAMESİ VE TERS PARA İKAMESİNİN DÖVİZ KURU ARACILIĞIYLA SENYORAJ GELİRİ ÜZERİNE ETKİSİ

H. Mehmet TAŞÇI, Burak DARICI

Özet


Teorik olarak, para ikamesi altında reel para talebinde yaşanan azalma ile birlikte, senyoraj gelirinin azalması, ters para ikamesi durumunda ise reel para talebinde yaşanan artışa paralel olarak senyoraj gelirinin artması beklenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de para ikamesi ve ters para ikamesinin döviz kuru aracılığıyla senyoraj gelirini teorik beklentiye uygun olarak etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında 1987/01 – 2007/08 dönemini kapsayan veri kullanılmış ve yarı logaritmik Cagan tipi reel para talebi fonksiyonunda uzun dönemli ilişkinin olup olmadığı Johansen – Juselius yöntemi ile araştırılmıştır. Ekonomide yaşanan dönüşüm ve reel para talebinde yaşanan yukarı yönlü kırılmada Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının başlangıç olarak alınmasıyla birikte, tahmin sonuçlarına göre incelenen dönemde Türkiye’de döviz kuru aracılığıyla para ikamesi ve ters para ikamesinin reel para talebi fonksiyonu üzerinde beklenen yönde etkisinin olduğu bulunmuş ve senyoraj gelirinin de para ikamesi altında azaldığı, ters para ikamesi altında ise arttığı gösterilmiştir.
Para İkamesi, Ters Para İkamesi, Döviz Kuru, Senyoraj Geliri, Para Talebi.

Tam Metin: PDF