SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Nuri ÖMÜRBEK, Fatma Gül ALTIN

Özet


Bilgi çağı olarak adlandırılan 21.Yüzyılın ilk yıllarını yaşadığımız günümüzde, bilgi teknolojileri her sektörü etkilediği gibi sigortacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Sürekli değişim gösteren ve belirsizliğin yoğun bir şekilde yaşandığı piyasalarda, işletmelerin ayakta kalıp rakipleri ile rekabet edebilmesinin tek güvenilir yolu bilgidir. Bu yüzden sigorta şirketleri de birbirleri ile rekabet edebilmek ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için bilgi teknolojilerinden faydalanmaktadırlar. Bu makalede sigortacılık sektörünün bilgi teknolojilerinden ne ölçüde etkilendiğini incelemek amacıyla Isparta İli’nde faaliyette bulunan sigorta acenteleri üzerinde bir araştırma yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Bilgi Teknolojileri, Sigortacılık Sektörü

Tam Metin: PDF