SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

DUYGUSAL ZEKÂ, BİREYLERARASI ÇATIŞMAYI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİYLE İLİŞKİLİ MİDİR? SCHUTTE’NIN DUYGUSAL ZEKÂ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Şebnem ASLAN

Özet


Yapılan araştırmalarda duygusal zekânın çatışmayı çözümleme yöntemleri üzerinde etkili olduğuna ilişkin hipotezler bulunmaktadır. Bu araştırma, çatışma çözümleme yöntemlerinin duygusal zekâ ile ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmada, Schutte’nın duygusal zekâ ve Rahim’in çatışmayı çözümleme anketleri kullanılmıştır. Araştırmaya, 291 çalışan dâhil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; kendi duygularının farkında olma ve duyguların olumlu kullanımı boyutları, bütünleştirme ve uzlaşma boyutlarıyla pozitif ilişkili bulunmuştur.
Çatışma, bireylerarası çatışmayı çözümleme yöntemi, duygusal zekâ

Tam Metin: PDF