SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

TÜRK MEVZUATININ SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN 87 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİ’NE UYUM SORUNU

A. Utku ERDAYI

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türk mevzuatının Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi’ne uyumunu irdelemektir. Türkiye, ILO tarafından 1948 yılında kabul edilen 87 sayılı Sözleşme’yi, geleneksel onay politikasının bir sonucu olarak, ancak 1993 yılında onaylamıştır. 1993 yılından sonra, söz konusu Sözleşme’ye uyum çalışmalarına hız verilerek mevzuatımızda bazı değişikler yapılmıştır. Bununla birlikte halen 87 sayılı Sözleşme’ye tam olarak uyum sağlanamamış ve uyum süreci bir sorun halini almıştır. Çalışmada, anılan sorunun çözümü açısından, Türk mevzuatındaki 87 sayılı Sözleşme’ye aykırılığı tartışılan hükümler değerlendirilmiş, uyumsuzlukların hangi düzenlemelerden kaynaklandığı ortaya konularak olması gereken hukuk bakımından yapılması muhtemel değişikliklere ışık tutulmaya çalışılmıştır.
Sendika Özgürlüğü, 87 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi, 87 sayılı ILO Sözleşmesi, Mevzuat Uyumu.

Tam Metin: PDF