SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

TÜKETİCİLERİN SÜT TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gamze ÖZEL

Özet


Günlük yaşamda ürün (mal ya da hizmet) satın alan tüketiciler satın alma sürecinde ürünün sahip olduğu özellikleri değerlendirerek kendileri için en uygun olanı tercih etmektedirler. Üretici firmalar da bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak en iyi ürünü üretip tüketiciyi memnun etmeye ve böylece hem pazar payını hem de satış miktarlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Tüketici tercihlerini belirlemek için yapılan pazar araştırmalarında konjoint analizinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada konjoint analizi ile tüketicilerin süt tercihlerinde belirlenen özelliklere hangi oranda önem verdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca henüz piyasada bulunmayan bir sütte olması gereken temel özellikler ve alabileceği pazar payı tespit edilmiştir.
Konjoint Analizi, Pazar Araştırmaları, Süt Piyasası.

Tam Metin: PDF