SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

İŞGÖREN VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Sedat YUMUŞAK

Özet


Bu çalışmada işgören verimliliğini etkileyen faktörlerin neler olduğu teorik olarak incelenmiştir. Teorik incelemeden sonra konu bir gıda işletmesinde yapılan uygulama ile desteklenmeye çalışılmıştır.
İşgören, Verimlilik, İşletme

Tam Metin: PDF