SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali CAN, Hasan İBİCİOĞLU

Özet


Hastanelerde talebin ve maliyetinin artması, verimliliğin ve etkinliğin artırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Verimliliğin ve etkinliğin artırılmasında en önemli etmenlerinden biri “yönetim ve organizasyon”dur.
Hastanelerin büyümesi ve maliyetlerdeki artış hastane yönetim ve yöneticiliğinin önemini artırmış, başta ABD’de olmak üzere Batıda ve ülkemizde münferit bir disiplin ve meslek dalı haline getirmiştir.
Üniversite hastanelerinde yönetim ve yöneticilik yönünden mevcut durum, sorunlar incelenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.
Yönetim ve organizasyon, üniversite hastaneleri, hastane yönetimi, hastane yöneticisi, sağlık ekonomisi, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık, hastane.

Tam Metin: PDF