SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

REKABETÇİ AVANTAJ YARATMA ÇERÇEVESİNDE KOBİ’LERDE E-TİCARET VE E-TİCARETİN STRATEJİK KULLANIMI

Didar Büyüker İŞLER

Özet


Bilişim teknolojilerinin 1990’lı yılların ortasından itibaren İnternet temelli teknolojilerle bütünleşmesi sonucu oluşan yeni piyasalar girişimci bireylere ve kısıtlı imkanlara sahip küçük işletmelere önemli fırsatlar doğurmuştur. Bu bağlamda bakıldığında e-ticaret, Kobi’lere global düzeyde iş yapabilmenin altyapısını sağlamaktadır.
Bu çalışmada KOBİ’lerin küresel pazarda rekabet gücünü etkileyen e-ticaret kavramı ve sürdürülebilir rekabetçi üstünlük sağlama noktasında e-ticaretin stratejik kullanımı detaylı olarak incelenerek e-ticaretin KOBİ’lere sağlayacağı fırsatlar ortaya konulacaktır.
Küreselleşme, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), E-Ticaret

Tam Metin: PDF