SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN HASTANELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYGUNLUĞUNUN TESTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ali CAN

Özet


Günümüz dünyasında sağlık sisteminin temel amacı, yüksek kalitedeki sağlık hizmetini daha yüksek verimle ve daha düşük maliyetle sunmaktır. Bunun gerçekleştirilmesi için sağlık yönetiminde değişiklik yapılmaya ve bunun için de yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Yönetim yaklaşımlarının hemen hepsinden yararlanan TKY, insan odaklı olma özelliğiyle ortaya koyduğu güçlü esnek yapı ve sistem ile bu amacı gerçekleştirmeye imkan sağlayacak yönetim yaklaşımıdır.
Modern toplumlarda sağlık hizmetleri yöneticiliği en güç yönetim alanlarından biri sayılmaktadır. Gelişmiş toplumlarda hastanelerde toplam kalite yönetimi önemli bir yönetim aracı olarak uygulanmaktadır. TKY, kaliteyi bir kurumsal kültür olarak gören ve katılımcı bir yönetim anlayışıdır.
Bu çalışmada, SDÜ AUH örneğinde yapılan araştırmayla ülkemiz hastanelerinde TKY uygulamasının örgüt kültürü yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır.
Hastane yönetimi, örgüt kültürü, toplam kalite yönetimi.

Tam Metin: PDF