SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERE YÖNELİK ELEKTRONİK TİCARET VE SANAL GİRİŞİMCİLİĞİN MODELLENMESİ

Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ

Özet


E- ticaretin gelişimiyle birlikte mal ve hizmet pazarının yapısı değişmiş, yeni ürünler, yeni dağıtım ve pazarlama taktikleri, stratejileri, yeni aracılar ve yeni iş gücü profili ortaya çıkmıştır. E- ticaret ile zamanın göreli önemi değişmiş, pazara yakınlığın önemi kaybolmuştur. Bu gelişmelerin içerisinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerinde (KOBİ), sanal oluşum içinde yer almalarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak piyasada faaliyet gösteren KOBİ’ lerin çok azı sanal pazara kendi kaynakları ile ulaşacak bilgi ve sermaye birikimine sahiptir. Bu nedenle çalışmada hizmet sektöründe yer alan KOBİ’ ler üzerine “Sanal Ortak Girişim Model’i “ kurgulanmaya çalışılmıştır.
E-Ticaret, Hizmet Sektörü, Sanal Ortak Girişim Modeli

Tam Metin: PDF